Exportar listaxe
Seleccionar tódalas columnas
Concello
Nome
Código
Data inicio
Data fin
Federación
Club/Organizador
Etiquetas
Web
Estado
Posición
Id
Exportar todas as páxinas (máx. 2.500 rexistros)
Deporte Corresponsable